Nieuws

Nieuw! Hilti en Hitachi gereedschap

  • Combi-hamers

  • Sleuvenfrezen

  • Muurzagen

Rolsteiger nieuws! Rolsteiger gereed voor wetgeving 2018

PIVADA verhuur stelt kwaliteit, gemak, service voorop en bovenal veiligheid.

Dit door uitsluitend steigers en ladders van de ASC-group Nederland te verhuren. Daarnaast worden alle onderdelen van de steigers voor en na uitgifte altijd geïnspecteerd op gebreken. Uiteraard worden alle steigers en ladders tenminste jaarlijks extern gekeurd. 

Wij hebben besloten om vooruitlopend op de nieuwe ARBO wetgeving welke vanaf 1 januari 2018 verplicht is. Bij de huur van een rolsteiger de keuze te bieden om deze met standaard schoren of AGS voorloopleuningen leuningen te leveren. Indien gewenst worden zonder meerkosten alle platforms boven de basissectie worden voorzien van deze voorloopleuningen.

Deze AGS (Advantaged Guardrail System) voorloopleuningen is ontwikkeld door de ASC-Group en heeft de volgende voordelen:

  • veiliger vanaf de opbouw doordat vanaf 2 meter platformhoogte de schoren worden vervangen door voorloopleuning, waardoor bij het betreden van het volgende platform de knie- en heupleuning al aanwezig is
  • veel minder onderdelen nodig zijn, waardoor het opbouwen gemakkelijker is en sneller gaat
  • meer bewegingsruimte in de steiger

Om maximaal profijt te hebben bij het gebruik van de voorloopleuning is het essentieel dat nadat de basissectie is opgebouwd deze geheel waterpas staat voordat de voorloopleuning op het volgende opbouwframe wordt aangebracht.

Aan u de keuze om de rolsteiger te huren:

  • met een voorloopleuning
  • voorzien van 1 voorloopleuningen boven de basissectie (2 bij vrijstaand gebruik)
  • zonder voorloopleuning, uiteraard met de nodige schoren conform ARBO

Officiële berichtgeving vanuit de Inspectie SZW en VSB betreffende voorloopleuningen:

Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1-1-2018

(opgesteld door Inspectie SZW en VSB)

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).

Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.
Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze ontwikkeling. Introductie heeft plaatsgevonden tijdens de Bouwbeurs 2013.

Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:
het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen
het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen
het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen
De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn thans opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt.

Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt.

Inspectie SZW wijst er op dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.